Home

Hyperaldosteronisme polyurie

Hyperaldosteronisme (syndroom van Conn of ziekte van Conn) is een aandoening waarbij één of twee bijnieren te veel van het hormoon aldosteron in het bloed vrijgeven. Deze aandoening bestaat in een primaire vorm wanneer het probleem bij de bijnieren zelf te vinden is In een aantal omstandigheden gaat een patiënt overmatig grote hoeveelheden urine produceren, hetgeen in medische termen gekend is als 'polyurie'. Dit gebeurt vaak bij het overmatig drinken van vocht, alcohol of cafeïnehoudende dranken, maar af en toe is dit het kenmerk van een endocriene stoornis, een nierprobleem of een psychologisch probleem Bij het syndroom van Conn of primair hyperaldosteronisme maken de bijnieren te veel van het hormoon aldosteron aan. Dit hormoon regelt de zout- en waterhuishouding in het lichaam, en daarmee de bloeddruk. Door een teveel aan aldosteron ontstaat een verhoogde bloeddruk. Dit kán gepaard gaan met een laag kaliumgehalte in spieren en bloed, maar uit onderzoek is gebleken dat dit - in tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd - bij het merendeel van de patiënten niet het geval is, omdat het.

Hyperaldosteronisme: Verhoogde vrijgave van aldosteron

Aldosteron is een steroïdhormoon dat wordt geproduceerd in de bijnier, meer precies in de zona glomerulosa, de buitenste laag van de bijnierschors.Aldosteron behoort tot de zogenaamde mineralocorticoïden.Het speelt een belangrijke rol in het handhaven van de bloeddruk. Functies. De nieren spelen een hoofdrol in het reguleren van de water- en zoutbalans Primair hyperaldosteronisme komt voor bij slechts 0,5 tot 2% van alle mensen met een hoge bloeddruk 1. Hoe kun je het herkennen? De symptomen van primair hyperaldosteronisme zijn algemeen (en dus vaag) van aard: moeheid, hoofdpijn, spierzwakte en spierkrampen, dorst, veel plassen (vooral 's nachts) en hardere stoelgang Conn-syndroom - in de geneeskunde ook wel primair hyperaldosteronisme genoemd - is een aandoening waarbij de bijnieren in toenemende mate het hormoon aldosteron produceren. Aldosteron is betrokken bij het op een bepaald niveau houden van de bloeddruk. Bij het syndroom van Conn is de bloeddruk van patiënten permanent te hoog Hyperaldosteronisme kan bij deze patiënten meestal goed worden behandeld met spironolacton 300 mg po eenmaal per dag en geleidelijke reductie van de dosis naar 100 mg eenmaal per dag. Amiloride 5 tot 10 mg 1 x daags of een andere K-diureticum kan ook gekozen worden

Polyurie: Grote hoeveelheden plassen (erg veel urineren

 1. e
 2. Concentratiestoornissen (nefrogene diabetes insipidus), polyurie en polydipsie Toegenomen ammoniaproductie in proximale tubulus (met kans op ontstaan hepatisch coma in levercirrose) Zo leidt dehydratie bij braken tot secundair hyperaldosteronisme met toegenomen renaal kaliumverlies ondanks hypokaliëmie
 3. Veel plassen (polyurie) Het symptoom 'veel plassen' kan wijzen op verschillende aandoening. Deze webpagina gaat over de oorzaken van 'veel plassen'. De medische term die gebruikt wordt voor dit symptoom is 'polyurie'. Het tegengestelde van polyurie is oligurie (weinig plassen)

Hyperaldosteronisme wordt veroorzaakt door een te hoge productie van het hormoon aldosteron. Om de gevolgen hiervan goed te begrijpen volgt nu eerst wat uitleg over de fysiologische herkomst en functie van aldosteron in het lichaam. Aldosteron is een steroïdaal hormoon dat geproduceerd wordt in de bijnier ter hoogte van de zon Alleen definitieve richtlijnen zijn openbaar. Conceptrichtlijnen en richtlijnen in revisie zijn voor leden beschikbaar na inloggen op het besloten deel

Bij hyperaldosteronisme produceren de bijnieren te veel van het bijnierhormoon aldosteron. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat een van de bijnieren overactief is. Aldosteron heeft invloed op de bloeddruk en het kaliumgehalte in het bloed voor primair hyperaldosteronisme wordt gekenmerkt door: hypertensie - komt voor in 100% van de patiënten, maar in de afgelopen jaren is gevierd en asymptomatische ziekte. Bloeddruk gestaag toegenomen, vooral diastolische, die vrij snel leidt tot linker ventriculaire hypertrofie, en bijgevolg veranderingen in het ECG.Tegelijkertijd had 50% van de patiënten vasculaire letsels van de fundus, en. Primair hyperaldosteronisme ICPC-2: T99; ICD-10: E26. Primair hyperaldosteronisme, ofwel syndroom van Conn, is een ziektebeeld gekenmerkt door hypertensie in combinatie met neiging tot hypokaliëmie, gebaseerd op een overproductie van aldosteron door een oorzaak in de bijnier, onafhankelijk van renine Primair hyperaldosteronisme is een bijnieraandoening die niet alleen bij de mens voorkomt maar ook regelmatig bij de kat wordt vastgesteld. Er zijn nogal wat overeenkomsten in het ziektebeeld bij mens en kat. Bij zowel mens als kat leidt de overmaat aan aldosteron in het bloed tot een verminderde spierfunctie (ten gevolge van te weinig kalium) en/of hoge bloeddruk. Bij zowel mens als kat. Behandeling sneltraject bijnierchirurgie Primair hyperaldosteronisme kunnen we behandelen door de bijnier te verwijderen tijdens een kijkoperatie. Vaak gebeurt deze operatie via de buik, maar in sommige gevallen kunnen we kiezen voor een kijkoperatie via de rug

HYPOKALIEMIE Inleiding In het lichaam is het kalium binnen nauwe grenzen gereguleerd. Kalium is een elektrolyt welke het lichaam opneemt uit het voedsel, opslaat in de cellen en uitscheidt via voornamelijk urine Borger Fagperson Primær hyperaldosteronisme. 08.05.2019. Basisoplysninger1, 2 Definition. Autonom overproduktion af aldosteron med deraf følgende symptomer; Primær hyperaldosteronisme er karakteriseret ved øget aldosteronsekretion/niveau og nedsat plasma-renin-niveau og symptomer i form af forhøjet blodtryk, og ofte hypokaliæmi og eventuelt metabolisk alkalos * diabetes met polyurie * hypercalciemie * nieraantasting * hyperaldosteronisme * hypoparathyroidie - overmatige fixatie van magnesium in debotten in geval van overmatige osteogenese . WANNEER IS DE MAGNESIEMIE VERHOOGD? De voornaamste oorzaken zijn

Definitie en epidemiologie. Hyponatriëmie wordt gedefinieerd als een serum natriumconcentratie < 135 mmol/l en is de meest voorkomende elektrolytstoornis [Adrogué, 2000].Hoewel de serum natriumconcentratie gemeten wordt, is hyponatriëmie vooral een stoornis van de waterbalans [Hoorn, 2008].Dat wil zeggen dat er bij hyponatriemie altijd relatief meer water dan natrium aanwezig is 'Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde' Zie Tools Algoritme 4.. Toelichting algoritme: * Oorzaken 'shift hypokaliëmie': insuline, catecholaminen, alkalose, periodieke paralyse, medicijnen (β2 agonisten, chloroquine, risperidon, quetiapine), hypothermie, intoxicaties (barium, cesium, chloroquine), alcoholonttrekking. Let op: pseudohypokaliëmie kan optreden na bloedafname als gevolg van kaliumopname door metabool actieve cellen. De belangrijkste klinische symptomen zijn hypokaliëmie, polyurie met door kalium geïnduceerde vermoeidheid, lage bloeddrukwaarden, secundair hyperaldosteronisme en metabole alkalose. Het gehalte aan Mg 2+ in het bloed en de uitscheiding van Ca 2 + in de urine liggen binnen het normale bereik sie en polyurie. Drie jaar eerder had de patiënte een longembolie doorgemaakt en zij herkende de klachten als zodanig. er sprake was van secundair hyperaldosteronisme met fors afwijkende renine- en aldosteronconcentraties. De patiënte werd 2 dagen opgenomen voor een zout-belastingstest,.

Primair hyperaldosteronisme (primair hyperaldosteronisme) wordt veroorzaakt door de laesie van de bijnierschors, die overmatig aldosteron afscheidt, wat resulteert in het vasthouden van water en natrium, een verhoogd bloedvolume en remming van de activiteit van het renine-angiotensinesysteem Hierdoor ontstaan er ook andere stoornissen zoals hypokaliemie, soms hypomagnesiemie, metabole alkalose, hypercalciurie en polyurie. Door de verminderde natrium reabsorptie ontstaat er namelijk secundair hyperaldosteronisme, een verhoogd distaal natrium aanbod en een verhoogde distale flow Kaliumdepletie (bijv. Chronische diarree, diuretica, primair hyperaldosteronisme). psychologisch. Psychogene polydipsie (dwangmatig drinken met water). Polyurie is een ongewone maar ernstige complicatie van psychotische ziekten en kan, indien onbehandeld, leiden tot hyponatriëmie, coma of zelfs de dood. Andere oorzaken. Sikkelcelanemie hyperaldosteronisme. 2019; Dit artikel is voor Medische professionals. Professionele referentieartikelen zijn bedoeld voor gebruik door gezondheidswerkers. Ze zijn geschreven door Britse artsen en gebaseerd op onderzoeksgegevens, Britse en Europese richtlijnen

Vaak ontwikkelt secundair hyperaldosteronisme, gekenmerkt door spierzwakte, polyurie, polydipsie, nocturie, paresthesie, tetanie aanvallen. De combinatie van nierarteriestenose met betrokkenheid van andere vasculaire bedden (in atherosclerose, aspecifieke aortoarteriit) kan gepaard gaan met symptomen van ischemie van de onderste of bovenste ledematen, maagdarmkanaal ORPHANET: ONDERZOEK NAAR GEBRUIKERSTEVREDENHEID 2021 Beste Orphanet gebruiker, Zou u 10 minuten de tijd willen nemen om de volgende vragen te beantwoorden? Uw mening is essentieel voor het verbeteren van de diensten die Orphanet aanbiedt. Bovendien is uw bijdrage aan deze vragenlijst onmisbaar voor onze subsidieverstrekkers Bij het syndroom of de ziekte van Conn (ICD-10 E26.0) (ook genaamd: primair hyperaldosteronisme, aldosteronisme, hyperaldosteronisme) maken de bijnieren te veel van het hormoon aldosteron aan. Dit hormoon regelt de zout-en waterhuishouding in het lichaam, en daarmee de bloeddruk.Door een teveel aan aldosteron ontstaat een (soms ernstig) verhoogde bloeddruk (maligne hypertensie)

Syndroom van Conn - Wikipedi

doxazosine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Hypertensie: Diuretica, β-blokkers, calciumantagonisten (dihydropyridinen), 'angiotensine converting enzyme'(ACE)-remmers en angiotensine receptor-blokkers (ARB's) verlagen de bloeddruk effectief en verminderen het tienjaarsrisico op cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit.. Comorbiditeit en specifieke. acetazolamide vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Behandeling van glaucoom dient door een oogarts te gebeuren. Bij open-kamerhoekglaucoom bestaat behandeling uit lokale medicamenteuze therapie en/of laserbehandeling. Indien de oogboldruk onvoldoende verlaagd wordt door deze behandeling, kan operatieve interventie noodzakelijk zijn Primair hyperaldosteronisme wordt bij katten van middelbare en hoge leeftijd gezien. Het mineralocorticoïd aldosteron wordt geproduceerd in de zona glomerulosa van de bijnier. De polyurie wordt daarbij veroorzaakt door een afgenomen capaciteit voor urineconcentratie waardoor de wateropname toeneemt.. Bij het syndroom van Conn (ICD-10 E26.0) of primair hyperaldosteronisme (PHA) maken de bijnieren te veel van het hormoon aldosteron aan. Dit hormoon regelt de zout-en waterhuishouding in het lichaam, en daarmee de bloeddruk.Door een teveel aan aldosteron ontstaat een (soms ernstig) verhoogde bloeddruk (maligne hypertensie).Dit kán gepaard gaan met een laag kaliumgehalte in spieren en bloed. - secundaire hyperaldosteronisme: - stenose a. renalis of renine secreterende tumor - hartfalen en cirrose - behandeling: - ACE -remmer - polyurie - pijn op de borst - tekenen: - hypertensie (intermitterend/ constant) - tachycardie en aritmie - bradycardie - orthostatische hypotensi

- polyurie, nycturie tgv hypokaliëmie-geïnduceerd defect in het concentrerend vermogen vd nier - polydipsie • milde metabole alkalose • relatieve hypernatriëmie Kliniek Primair Aldosteronisme Young WF. Clin Endocrinol 2007;66:607-618. weinig specifieke symptomen ! geen specifieke tekens polyurie worden veroorzaakt door een primair hyperaldos-teronism passend bij de CACNA1D-mutatie werd extra aan-vullend onderzoek gedaan: gain-off-function primaire hyperaldosteronisme, epilepsie (niet verder gedefinieerd), mutatie) corticale blindheid, complexe neuromusculaire abnormaliteite zoutverlies, polyurie Dus: vaso-constrictie-gemedieerd Sterke reactie op ACE-remming Mononier of bilaterale NAS: Renine / Angiotensine + Sterke zout b.v. drop, hyperaldosteronisme Activatie RAAS-systeem / Sympathicus: - Renovasculair - Pyelonefritische schade / dysplasi

Hyperaldosteronisme (primair) - NV

- Bij oedemen, oligurie, polyurie - Bij verdenken op hypocortisolisme, hypothyroïdie of hyperaldosteronisme. - Bij bewustzijnsverlaging e.c.i. Hyponatriëmie is veelal het gevolg van een verminderde vrijwaterclearance. Karakteristiek hierbij is de urine natriumconcentratie van 10-15 mmol/l. Renaal verlies van natrium leidt eveneens tot. Kaliumtekort Chronisch lage kaliuminname Intestinaal verlies of diarree Renaal verlies (thiazidediuretica, Bartter-syndr, prim hyperaldosteronisme, drop, renale tubulaire acidose, polyurie, braken) Primair hyperaldosteronisme: spontane hypersecretie van aldosteron renaal kaliumverlies, door hoog aldosteron en verhoogd natriumaanbod aan het distale nefron hypertensie en onderdrukking van de.

Primair hyperaldosteronisme Erfelijkheid

hyperaldosteronism translation in English - French Reverso dictionary, see also 'hyper',hypertension',hype',hyperventilate', examples, definition, conjugatio Primair hyperaldosteronisme treedt op als gevolg van neoplasma van de bijnierschors( unilateraal adenoom).Aanzienlijk minder waarschijnlijke oorzaak is hyperplasie of bijnierkanker. Bij verhoogde productie van aldosteron neemt de hoeveelheid natrium in de nieren toe en kalium neemt op zijn beurt af

Hyperaldosteronism - Wikipedi

Primair hyperaldosteronisme, ofwel syndroom van Conn, is een ziektebeeld gekenmerkt door hypertensie in combinatie met neiging tot hypokaliëmie, gebaseerd op een overproductie van aldosteron door een oorzaak in de bijnier, Van polyurie wordt veelal gesproken bij een urineproductie > 3 l/24 uur. geval is bij primair hyperaldosteronisme. De meeste patiënten met AME worden behandeld met het kaliumsparend diureticum spironolacton (2-10 mg/kg lichaamsgewicht/dag, maximum 400 mg/dag) of amiloride (15-30 mg per 1,73 m2 lichaamsoppervlak/dag). Een lage dosering van lisdiuretica kan worden toegevoegd bij patiën Vaak gaat het gepaard met polyurie, veel plassen. Sommige mensen hebben gewoon veel dorst hebben drinken uit gewoonte grote hoeveelheden op een dag. Dit is in principe onschuldig. Je moet alleen uitkijken dorst hyponatriemie, een tekort aan natrium in het moe

Primair hyperaldosteronisme Nederlands Tijdschrift voor

Polyurie is een zeer subjectief symptoom en één welk zich minder vaak voordoet dan frekwent urineren? De oorzaken van polyurie hieronder vermeld zijn ook oorzaken van polydipsie(=veel drinken).(de enige oorzaken van echte polydipsie die hier niet vermeld zijn zijn deze die te wijten zijn aan dehydratatie Op een warme dag of na een avondje doorhalen, staat u er waarschijnlijk niet van te kijken als u een beetje dorstig bent. Hoewel voldoende drinken dan heel belangrijk is, heeft u geen reden om u zorgen te maken. Dorst kan echter ook een heel andere oorzaak hebben. En die zijn niet allemaal even onschuldig pseudo-Conn-syndroom, secundair hyperaldosteronisme, gekenmerkt door spierpijnen, paresen, tetanie, polyurie, hypokaliëmische alkalose, hypernatriëmie, maar zonder hypertensie. Dit syndroom, veroorzaakt door hypertrofie en hyperplasie van het juxtaglomerulair complex,.

schildklier anatomie gelegen voor trachea tussen lobben, tussen beide isthmus ongeveer 10-20 gr/ cm lang schildklierweefsel bestaat uit follikels gevuld me Translations in context of polydipsie in French-English from Reverso Context: Fréquent: anorexie Peu fréquents: prise de poids, polydipsie • De ziekte van Connof primair hyperaldosteronisme komt voor bij 0,5 à 2% van de hypertensiepatiënten. • Het kan hardnekkige hypertensie veroorzaken bij vrouwen van middelbare leeftijd in combinatie met hypokaliëmie. • De arts moet er aan denken in geval van: - Zwakte - Moeheid - Hoofdpijn - Polyurie - Obstipati Verlies in de urine (braken, maagzuigdrainage, diuretica, hyperaldosteronisme, hypercortisolisme, tubulaire acidose, postobstructie-polyurie). Andere oorzaken: K-shift van extra- naar intracellulair (metabole alkalose, behandeling van hyperglykemie met insuline, bèta-adrenerge stimulatie, refeeding, vitamine B12-therapie) pseudo-Conn-syndroom, secundair hyperaldosteronisme, gekenmerkt door spierpijnen, paresen, tetanie, polyurie, hypokaliëmische alkalose, hypernatriëmie, maar zonder hypertensie. Dit syndroom, veroorzaakt door hypertrofie en hyperplasie van het juxtaglomerulair complex, werd in 1962 voor het eerst beschreven door de Amerikaanse endocrinoloo..

Aldosteron - Wikipedi

Enkele andere mogelijke oorzaken van polyurie zijn: diabetes mellitus, psychogeen, gebruik van plastabletten, als bijwerking bij overdosering van bepaalde medicijnen (berucht is in dit verband het bij bipolaire stoornissen wel gegeven lithium), hyperaldosteronisme. 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر Study Hyperaldostéronisme flashcards from Kim langlois's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Primair hyperaldosteronisme (Ziekte van Conn) · Gezondheid

Hypokaliemie Definitie definitie: te weinig kalium in het bloed Oorzaken: Verplaatsing van kalium van extra- naar intracellulair:-Acute stress of trauma-Periodieke paralyse-Medicijnen (insuline, beta2 sympaticomimetica)-Overschot aan insuline (bijvoorbeeld na eten)-Alkalose Verlies van kalium (niet via de urine):-Overgeven-Diarree-Laxeermiddelen-Villeus adenoom-Zollinger-Elison syndroom. Bartter, syndroom van: pseudo-Conn-syndroom, secundair hyperaldosteronisme, gekenmerkt door spierpijnen, paresen, tetanie, polyurie, hypokaliëmische alkalose, hypernatriëmie, maar zonder hypertensie. Dit syndroom, veroorzaakt door hypertrofie en hyperplasie van het juxtaglomerulair complex, werd in 1962 voor het eerst beschreven door de Amerikaanse endocrinoloog Frederic C. Bartter (geb. - De ziekte van Conn of primair hyperaldosteronisme komt voor bij 0,5 à 2% van de hypertensiepatiënten. Het kan hardnekkige hypertensie veroorzaken bij vrouwen van middelbare leeftijd in combinatie met hypokaliëmie. De arts moet er aan denken in geval van zwakte, moeheid, hoofdpijn, polyurie of obstipatie In geval van osmotische diurese is het osmotische agens waarschijnlijk inmiddels uitgewerkt. In geval van secundair hyperaldosteronisme zijn de effecten hiervan na volumecorrectie afgenomen. De invloed van de renale adaptatie is wederom afhankelijk van de huidige u[Na + K]. Als er geen polyurie Nycturie: Frequent nachtelijk urineren ('s nachts plassen) Nycturie is de medische tem voor 'nachtelijk urineren'. Dit vervelende symptoom, waarbij een patiënt meer dan één keer moet plassen gedurende de nacht, is het gevolg van diverse milde tot ernstige aandoeningen.. Nycturie definitie: 's nachts plassen Oorzaken: Ouderdom (veranderde arginine vasopressine secretie), diuretica, hartfalen.

PPT - Constipation chronique -dossier clinique- PowerPoint

Basisoplysninger Definition Urinmængde over 3 liter pr døgn Diagnostisk tankegang Den hyppigste årsag er et højt væskeindtag. Mange personer har en forestilling om, at højt væskeindtag er sundt, hvilket fører til polyuri Ved en række endokrine lide Bij polyurie is de urineproductie toegenomen ten opzichte van de vochtinname, tenzij de polyurie het gevolg is van een excessieve wateropname. hyperaldosteronisme, alkaliëmie, snelle celgroei, en bij een zeldzaam ziektebeeld, namelijk de familiaire periodieke hypokaliëmische paralyse Uitwerkingen van alle colleges en werkcolleges 2012/2013 - Cardiovasculaire aandoeningen Samenvatting Farmacologie en farmacoterapie Samenvatting Medical Physiology Hoofdstukken 17, 919, 20, 22, 23, 25 Werkgroep week 1 College 2 woensdag 23-11-16 Farma Hypertensie met plaatjes College 4 woensdag 23-11-16 Hypertensie en diastolisch hartfalen met plaatje 1 1. Stoornissen van de zoutbalans 1.1 INLEIDING Natrium: - voornaamste extracellulair kation - bepaalt volume van extracellulair vocht Regulatie zoutbalans: veranderingen in renale excretie van natrium en vergezellende anionen 1.2 KLINISCHE BEOORDELING VAN DE EXTRACELLULAIRE VOCHTVOLUMESTATUS Extracellulair vocht - 20% van het totale lichaamsgewicht - Interstitiële ruimte: o 2/3. Hypervolemische hypernatriëmie Absolute overmaat natrium in een bloed dat erg rijk is aan water: het is de minst voorkomende vorm van hypernatriëmie, een typisch gevolg van een verhoogde iatrogene of voedingstoestand van natrium, of van zijn retentie in de nieren. Mogelijke oorzaken: infusie van hypertonische oplossingen van NaCl (natriumchloride) en NaHC03 (natriumbicarbonaat); verhoogde. hyperaldosteronism translation in English-French dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

 • Honda Shadow Spirit.
 • Schuur aan huis bouwen.
 • Presentje medewerkers.
 • Museum Florence.
 • Commandant 6.
 • Rialto app.
 • Oktoberfest informatie.
 • Wat is een regeerakkoord.
 • Volgorde Maigret boeken.
 • Hits 2020.
 • Survival weekend Ardennen met kind.
 • Indiaas restaurant Amstelveen.
 • Passwords Google.
 • Knop Siemens oven vervangen.
 • Candy Dulfer Lily Was Here 1989.
 • Canon 1200D kopen.
 • Lekdetectiebedrijf.
 • Oorlogsboeken Jeugd 15 jaar.
 • 5 weken zwanger diarree.
 • Susteren route.
 • Sushi Point.
 • Gefeliciteerd Vrouw Bloemen.
 • Catalogus antiekveiling.
 • Rivkah op het Veld Instagram.
 • Wat betekent amacai.
 • ITunes.
 • Waar ligt Olst.
 • Muziek op achtergrond Android.
 • Terraria base rooms.
 • Watercyclus.
 • Wat doen als je teveel gegeten hebt.
 • BMW Z4 test.
 • St haken.
 • Acrylverf op glas.
 • Carrosserie betekenis.
 • Fiat 500 Dualogic problemen.
 • Anastasia Beverly Hills BROW.
 • Bad peterstal griesbach wandelen.
 • Letterjungle e.
 • 5 weken zwanger diarree.
 • Petrus 29 juni.