Home

Filipense 4 vers 8

8 Verder, broeders, al wat waar is, Rom. 13:13 al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al 1 Thess. 4:3, 4, 5 wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u. 4 4:4 Filip. 3:1 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 4:5 Tit. 3:2 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 4:6 Mat. 6:25-34 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 4:7 Kol. 3:15 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren 7 Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. 8 En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. 9 Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben Filippenzen 4. Dit hoofdstuk voorgelezen (v): 1 De apostel vermaant de Filippenzen tot standvastigheid in het geloof, 2 En twee vrouwen onder hen tot enigheid. 4 Voorts tot christelijke blijdschap. 5 Bescheidenheid. 6 Gerustheid des gemoeds. 8 En tot verscheidene andere christelijke deugden. 10 Daarna bedankt hij de Filippenzen voor het onderhoud. Filip. 4:4 Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. 2 Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!

HSV - Filippenzen 4 - DE BRIEF VAN DE APOSTEL PAULUS AAN

Orlando Bottenbley spreekt vandaag over Filippenzen 4 vers 6. Filippenzen 4 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden DAAROM, my geliefde broeders, na wie ek ook #Filip. 1:8verlang, #II Kor. 1:14; I Thes. 2:19my blydskap en kroon, #Filip. 1:27staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euódia en ek vermaa Filippense 4:4-8. Hierdie gedeelte is só belangrik. Dit skets vir ons op omvattende wyse dié dinge wat lewe sal bring vir ons almal, ook vir dié mense rondom ons. Verbly julle altyd in die Here; Die eerste woord aan ons is dié oproep in vers 4: Verbly julle altyd in die Here Tekst : Filippenzen 4 vers 8. Schenk aandacht aan alles wat waar is, wat edel is, alles wat rechtvaardig is, zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is kortom alles wat deugdzaam is en lof verdient. Het Rabo stimuleringsfonds Het Rabo stimuleringsfonds heeft ons 500,00 euro geschonken die we gebruikt hebben voor de burendag Mooie houten muurplaquette die het vers van Filippenzen 4:8 kenmerken. In de bijbel lijkt Paulus erop te wijzen dat hij uitgebreid had kunnen schrijven over vreugde in de Heer (Filippenzen 4:4 en Gods vrede (Filippenzen 4:7. Dit waren zeker onderwerpen die hij zou hebben genoten. In plaats daarva

Filippenzen 4 (NBV) - EO

Karim Landoulsi spreekt vandaag over Filippenzen 4 vers 4 tot en met 9: Filippenzen 4 4. Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en. Filippenzen 4 vers 4-7: '[4] Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. [5] Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. [6] Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; [7] en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus ' Op woensdag 20 maart 2013 was Filippenzen 4:6-7 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Orde van dienst (Kampen middagdienst) Psalm 118,1 Psalm 118,10 lezen + tekst Filippenzen 4:4-7 Psalm 146,1.3.8 Psalm 23,1.2.3 (in het gebed) Psalm 67,

Filippenzen 4 - BasisBijbe

3 1 3:1 Filip. 4:4 Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. 2 Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! 3 3:3 Kol. 2:11 Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons. 2 Kor. 5:8 Want voor mij is leven Christus en sterven winst. 22 Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. 23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; 24 anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. 25 Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat. Filippenzen 4:8-9 Jos Douma 02 2014 Om te lezen Filippenzen 1:1-26 Filippenzen 1:27-2:18 Filippenzen 2:19-3:16 Filippenzen 3:17-4:9 Filippenzen 4:10-23 Voor een geloofsgesprek 1. Lees Filippenzen 4:4-9. Welke zinswending valt je het meest op? 2. Herken je de waarheid van de uitspraak 'Wat je aandacht geeft groeit'? Geef voorbeelden. 3 4 Dit woord wordt somtijds in het gemeen genomen voor allerlei dienaren, Matth. 20:26. Rom. 13:4, ook voor de leraars der kerk, 1 Kor. 3:5. 2 Kor. 11:23. Ef. 3:7, somtijds in het bijzonder, gelijk hier, voor degenen die de gemeente dienen in het verzorgen der armen, 1 Tim. 3:8, 12, van welker instelling en ambt zie Handelingen 6 Het Woord van God, geliefden, dat wij u in deze dienst willen bedienen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 4 vers 13, waar we lezen: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. In deze tekst ziet u Paulus als overwinnaar. 1. Waartoe hij in staat was. 2. Waar hij die kracht von

Preek over Filippenzen 4,4-7: Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten, luisteraars, Ik begin met de jongens en meisjes van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Jongens en meisjes, wat heb ik bij me? [een rugzak] Zou die zwaar zijn? [] Voel maar [Ja, hij is zwaar] Wie wil hem even op en er een stukje mee lopen? [een of twee kiezen] Kun je. 6 2 Kor. 4:4; Kol. 1:15; Hebr. 1:3 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 Ps. 8:6 maar Zichzelf ontledigd heeft Matt. 20:28; Joh. 13:14 door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden Filippenzen 4:8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve Filippenzen 4:8 - studie 55. admin 2 april 2019 Filippenzen. Op 2 april 2019 werd Filippenzen voortgezet. Vers 6,7 bieden veel, maar ook vers 8 heeft een diepte, die goed is om te bekijken. Naluisteren: deel A en deel B . Berichtnavigatie. Woord vandaag. Woord vandaag. Bedoeling Da-ath

Filippenzen 4 Het Boek (HTB) De vrede van God gaat ons menselijk besef te boven. 4 Broeders en zusters, blijf daarom standvastig in de Here. Ik verlang erg naar u, omdat u een speciale plaats in mijn hart hebt. U bent mijn vreugde en de kroon op mijn werk Filippenzen 4:8 Decal - Wat is waar - Christian Wall Decor - Bijbel Verse Decal - Medium 22 in width multi: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Filippenzen 4 vers 4-7: '[4] Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. [5] Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. [6] Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; [7] en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus '

Filippenzen 4 - Statenvertaling met kanttekeninge

Filippenzen 2: 4-5 Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen van de anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Vers 4: Zo behoort te zijn in het lichaam van Christus. Niemand zoekt wat van hemzelf is maar een ieder zoekt wat van de ander is De Filippenzen zelf zijn een goed voorbeeld van deze situatie. Filippi was in die tijd een Romeinse kolonie in Klein-Azië. Ver van Rome moesten de inwoners van die stad als burgers van Rome leven en zo de naam van Rome hooghouden. Wij wonen te midden van wereldlingen, maar mogen de naam van de hemel hooghouden EDMOND. Filippenzen 4:6 is dit jaar de meest gelezen tekst in Bijbelapp YouVersion Selecteer vers. Voer vers in (b.v. johannes 8 32)  Filippenzen 3 Colossenzen 1 >> Filippenzen 4. 4:1 Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden! Literatuur: Preken Alles in allen . 4:2 Ik vermaan Euodia, en ik vermaan. 11-nov-2017 - Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient

This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Filippenzen 4:8 Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. | Het Boek (HTB) | De Bijbel App nu downloade Wie kent Filippenzen 4 Vers 13 niet. Alle heeft de verzending zeker nodig voor een activiteiten die ze allen dag nodig hebben. We weten die het tegenkomen en ie krijgen door de Filippenzen 4 Vers 13 met een beste degelijkheid een beetje tijd kost, dus we hebben dezelfde breed scala aan Filippenzen 4 Vers 13 verzameld met verschillende bronnen die bezoekers misschien willen

Filippenzen 4 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Preek over Filippenzen 4: 13 blz. 4 Broeders en zusters, jongens en meisjes, wat is het geweldig dat de HERE God zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden. Dat Hij ons mensen gelijk is geworden. Dat Hij óók weet heeft van armoede en rijkdom. Wij denken vaak dat ons leven zo uniek is. Dat ons probleem alleen ons probleem is MEDITATIE bij Filippenzen 4: 6. Nood leert bidden. Is een waar woord. Maar even zo reëel is de ervaring van mensen dat juist als de nood hoog is - de hemel doof en stom kan lijken. Vandaag is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Daarom koos ik voor vanmiddag een woord uit de bijbel over bidden. Een gelovige uit vroeger tijden schrijft ons in. Aan de Filippenzen. 4 Zo moeten jullie dus vaststaan+ in de Heer, mijn geliefde broeders, van wie ik houd en naar wie ik verlang, mijn vreugde en kroon.+. 2 Euo̱dia en Sy̱ntyche vraag ik dringend eensgezind te zijn in de Heer.+ 3 En ik vraag ook jou, als een echte medewerker,* om deze vrouwen te blijven bijstaan. Ze hebben zij aan zij met mij gestreden* voor het goede nieuws, net als.

Filipenses 4:8 NVI - Por último, hermanos, consideren bien

Filippenzen 1:21: Nader, nog nader, U meer nabij: Filippenzen 2:1-8: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten: Filippenzen 2:1-11: Die de mensen heeft geroepen: Filippenzen 2:1-11: Een lied voor Jezus, onze Heer: Filippenzen 2:3: De eersten zijn de laatsten: Filippenzen 2:5-7: O liefde die verborgen zijt: Filippenzen 2:5-8: Hier aan uw. Vers 7 heeft al tot veel meningsverschillen geleid, eerder schreef ik hier al over, in een blog over Filippenzen 2:5-7. Paulus citeert hier Jesaja 45:18-25 . God is de enige die rechtvaardig is en redding brengt en voor Hem zal iedere knie zich buigen 1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:. 2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.. 3 Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.. 4 (Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende). 5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie. Wilt u een link naar een specifieke passage voor op uw blog of website? Creëer hier een unieke link

Preek over Filippenzen 2:5-8 De gezindheid van Christus (Christocentrisch leven 1) Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is Een bemoedigende belofte, ook in deze coronatijd. Het staat haaks op het moderne levensgevoel 'ik red het zelf wel' en het credo van zelfredzaamheid. Bij Paulus komt alle kracht en macht bij Christus vandaan, hij zelf is zwak en onmachtig. Toch hoeft hij zich geen zorgen te maken! Filippenzen 4 vers 13 Filippenzen 4 vers 6-7 - Ds. L. Huisman . READ. In geen ding bezorgd. Preek van Ds L. Huisman. Geliefden, het Woord van de Heere, wat we u vanmorgen willen prediken, staat in Filippenzen 4: 6 en 7. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en. smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede. Bekommernis om geestelijke ontplooiing (1:8-11) Zijn gevangenschap is velen tot zegen (1:12-19) Zijn verlangen Jezus te verheerlijken in leven en dood (1:20) Zijn besef dat zijn leven in gevaar is (1:21-25) Zijn bekommernis om de vervolgde Gemeenten (1:27-30) Oproep tot christelijke levenswandel. Eenheid en nederigheid (2:1-4 Filippenzen 4 vers 6 en 7 Beluister: Thema: Over een opwekking tot geloofsvertrouwen 1984: Preekplaats: Vlaardingen: Datum: 5-8-1984: Bijzonderheid: Geen bijzonderheden: Tekst: 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 En.

4 Maccabees 1 Esdras 2 Esdras Prayer of Manasseh Psalm 151 The New Testament Matthew Mark Luke John Acts Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude Revelation Filippenzen 4 vers 13 Steeds vaker lijkt de naam van Jezus Christus op te duiken om producten aan de man te brengen. Zo is er naast kleding van Gsus (spreek uit: Jesus) tegenwoordig ook een fiets. Vat Filippenzen 4:1-5 samen door uit te leggen dat Paulus de heiligen adviseerde om getrouw te blijven, zich in de Heer te verheugen en hun welwillendheid aan anderen bekend te maken (zie vers 5). Laat een cursist de eerste zin van Filippenzen 4:6 voorlezen. Laat de klas meelezen en de raad van Paulus aan de heiligen opzoeken

Filippensen 4 - Nieuwe Testamen

 1. Euodia en Syntyche vraag ik het eens te worden in de Here. (HTB
 2. Deel drie van een vierdelige serie over Filippenzen. Preek Fil. 3:20-21 Door ds. C. Koster. Liturgie Psalm 96:4,5 Psalm 45:2 (na Schriftlezing) Gezang 23:1,2 (na preek) Psalm 68:7 (na geloofsbelijdenis) Gezang 24:4,5. Schriftlezing Hand. 1:1-14; Fil. 3:17-21 Tekst Fil. 3:20-21. Preek. De opgevaren Heere wordt terugverwacht op aarde door zijn.
 3. Filippenzen 4: 6 - 7. Filippenzen 4. 6. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Delen & Download

Filipenses 4:4-5 RVR1960 - Regocijaos en el Señor siempre

Kringmateriaal over Filippenzen Inleiding De brief aan de Filippenzen bevat een schat aan theologische informatie, Goddelijke instructies en praktisch advies voor het christelijke leven. Het kringmateriaal is opgesplitst in vier sessies waarbij Filippenzen opgedeeld wordt in vier schriftgedeelten met begeleidende discussievragen per sessie Voer vers in (b.v. johannes 8 32)  Filippenzen 2 Filippenzen 4 >> Filippenzen 3. 3:1 Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het 8 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn,. paulus' brief aan de filippenzen 2 inhoudsopgave inhoudsopgave 2 inleiding 3 1. filippenzen in overzicht 4 overzichtstabel van paulus ' brief aan de filippenzen 5 schema paulus ' brief aan de filippenzen 6 2. filippenzen in detail 7 tabel kringgedeeltes 7 schema per kringgedeelte 8 2.1 suggesties voor een kringavond 9 2.1.1 'inductieve methode'

Aan de Filippenzen. 1 Van Paulus en Timotheüs, slaven van Christus Jezus.Aan alle heiligen in Fili̱ppi+ die in eendracht met Christus Jezus zijn, en aan de opzieners en dienaren in de bediening.+. 2 Ik wens jullie onverdiende goedheid en vrede toe van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 3 Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God Op dinsdag 12 augustus 2014 was Filippenzen 4:13 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Filippenzen 4: 8 BGT Mannen T-shirt Grenzeloze combinatie aan kleuren, maten & modellen Nu T-shirts van internationale designers ontdekken Deze dienst stond in het teken van de uitzending van familie van Middendorp naar Papoea-Nieuw-Guinea voor MAF. We lazen: Filippenzen 4 De tekst is: Filippenzen 4 vers 19: Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Het thema is: Jullie missie in Gods perspectief missie [

v1-4 eenheid door het Evangelie. Paulus schrijft een brief aan deze kerk, zonder dat er toen hoofdstukken en verzen in zaten. Dat betekent dat hij gewoon door schreef na Filippenzen 1:30. Hij stelt een aantal retorische vragen, vragen met een overduidelijk antwoord 7 Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij, beide in mijn banden, en in mijn verantwoording en bevestiging van het Evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. 8 Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. 9 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en. lezen Filippenzen 1:3-11 Psalm 16,1.3 tekst Filippenzen 1:9-11 Psalm 106,1.2 Liedboek gezang 299. Loenen-Abcoude 25/08/02 die aanname komt ook hier in Filippenzen naar voren. Paulus is er, vers 6, van overtuigd dat God, die in de Filippenzen een goed werk van geloof en liefde is begonnen,. In deze vierde en laatste preek uit de serie over de Filippenzen sta ik stil bij de liefdevolle en bijzondere zorg van de Heere. God voorziet zijn kerk in alles wat ze nodig heeft! Een heerlijke werkelijkheid! Preek Fil. 4:19 Door ds. C. Koster. Liturgie Psalm 108:1,2 Psalm 91:7,8 (na wet) Psalm 121:2,4 (na Schriftlezing) Psalm 34:4 (na preek

FILIPPENSE 4:8-9 Verder, broers, alles wat waar is, alles

 1. Filippenzen 2:5-8 Uit Toewijding aan Christus, door George Christopher Willis1 Toen een broeder me enige jaren geleden voorstelde een reeks artikelen te schrijven over de brief In de tweede helft van dit vers staat in het Grieks geen werkwoord. Wij hebben er in het Nederlands wel een nodig
 2. Filipense. 48 likes. Innovando. See more of Filipense on Facebook. Log I
 3. - Schriftlezing: Filippenzen 2:1 t/m 18 - Thema en tekst: de gezindheid van Christus, Filippenzen 2 vers 5-
 4. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve; ‭‭Filippenzen‬ ‭4:8‬
 5. Op donderdag 04 juni 2020 was Filippenzen 4:8 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

Woensdag - Filippenzen 4 vers 6 - New Faith Networ

 1. - Filippenzen 4:8. Vader, leer mij ook vandaag lief te hebben wat U liefhebt en te haten wat U haat. Geef mij een hart dat de zonde verafschuwt en dat ik zonder enige moeite de zonde kan negeren en eraan voorbijgaan. Ik ben zo blij dat Uw Zoon mij waarlijk vrij gemaakt heeft van alle verlangens die niet uit U zijn
 2. - Filippenzen 4:8. Heilige Geest, verlicht ook vandaag mijn gedachten. Wilt U mijn Leraar zijn, en onderwijs mij in wat ik denk en zeg. Ik wil zo graag altijd Uw tegenwoordigheid ervaren en U zeker geen verdriet doen door onreine gedachten of handelingen toe te laten
 3. 16 april 2019 Filippenzen. Op 16 april 2019 werd verder gekeken naar de verzen 8 en 9 van Filippenzen 4. Ook daarin is veel dat rijk is en opbouwt. Naluisteren kan: deel A en deel B. Berichtnavigatie. Woord vandaag. Woord vandaag. Bedoeling Da-ath
 4. Preek over Filippenzen 4:8-9 - Schildwolde, 13 september 2020 - Kees van Dusseldorp - Collecte: 1: Kerk 2: Stichting Vrienden van Sprank Thema: wat je aandacht geeft groeit votum en groet Opwekking 797 U brengt ons samen. wetslezing Psalm 15:1,2,3 gebed lezen: Filippenzen 4 lezen: Spreuken 4:20-2

Filippenzen 4:1-23. Vermaningen ; Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden! Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere Misschien dat daarom de bekende verzen over bezorgdheid uit Filippenzen 4: 6-9 mij erg aanspreken. 'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus FILIPPENZEN 41 DAAROM, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden! 2Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. 3Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met. De goede boodschap waar de Filippenzen vol van waren, en die ook Paulus dreef. Dát verbindt hen, en daarom steunen ze hem moreel en financieel. Het staat in vers 15, en ook al helemaal in het begin van de brief, hoofdstuk 1 vers 5: 'ik dank God' schrijft Paulus daar, 'omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie' Filippenzen 4:8. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient

FILIPPENSE 4 AFR53 Die Bybel YouVersio

 1. Filippenzen 2:10-11 In de naam van Jezus zal elke knie zich: LB 467d Filippenzen 2:15 O Here God, - ons liefst verlangen: LB 778 Filippenzen 3:10-11 Christus naar wie wij heten: LB 544 Filippenzen 4:4 Verblijd u, nu en altijd: LB 432c Filippenzen 4:4 O wijsheid, daal als vruchtbare taal: LB 466 Filippenzen 4:4 Omdat Hij niet ver wou zijn: LB 52
 2. 4. Schuldbelijdenis door het zingen van Psalm 130 : 1, 2 en 3 5. Genadeverkondiging 6. Zingen : Psalm 103 : 3 en 4 7. Gebed voor zegen over de dienst 8. Schriftlezing : Filippenzen 4 9. Zingen : Psalm 5 : 9 en 10 10. Tekst : Filippenzen 4 : 6 en 7 11. Zingen : Gezang 168 (canon 3 maal) 12. Lezing van de wet 13. Zingen : Psalm 119 : 3 en 4 14
 3. Goedkoop curb chain, Koop kwaliteit rvs ketting rechtstreeks van Chinese kruis ketting Leveranciers: Filippenzen 4:13 Sieraden Bijbel Vers Kruis Ketting, IK Kan Doen Alle Dingen Door Christus, rvs Curb Chain dropshippin
 4. Filippensen 4 vers 6 en 7, dat is de tekst voor de verkondiging van het Woord deze avond. 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus
 5. dset van een christen. klik hier
 6. Filippenzen 4 BasisBijbel (BB) De vrede van God die wij niet kunnen begrijpen. 4 Zorg er daarom voor, lieve broeders en zusters, dat jullie één blijven met de Heer. Ik houd van jullie. Ik verlang ernaar jullie weer te zien. Ik ben blij over jullie en trots op jullie

Preek Filippenzen 3: 4-17 HSV (Nieuwjaarsmorgen) Broeders, zusters, Afgelopen nacht hebben we het jaar 2020 achter ons gelaten. Een jaar dat de geschiedenisboeken zal ingaan als het jaar van de pandemie, het jaar van de anderhalve-meter-samenleving. Dat woord 'anderhalve-meter-samenleving' is zelfs verkozen tot het woord van het jaar 2020 Vat Filippenzen 3:1-3 samen door uit te leggen dat Paulus de Filippenzen waarschuwde voor corrupte leraren die beweerden dat bekeerlingen zich aan bepaalde Joodse gebruiken moesten overgeven, zoals de besnijdenis. (Zie New Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 436.) Vraag een cursist Filippenzen 3:4-6 voo

Psalm 8 vers 1. HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen! Gij, die den glans van Uwe majesteit Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid Filippenzen 4 vers 13 Beluister: Thema: Paulus, de Overwinnaar! Preekplaats: Terneuzen: Datum: 5-3-1995: Bijzonderheid: Geen bijzonderheden: Tekst: 13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. www. Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/openbare+geloofsbelijdenis/10514/preek-2e-paasdag-5-4-2010-belijdenisdienst-filippenzen-3-vers10.pd Filippenzen 4 vers 13. Bewaard door Made By His Hand. Mensen vinden deze ideeën ook leuk.

Filippenzen 3 vers 9, preek ds. Bert van der Linden 18-10-2015. Home → Preek van de week → Filippenzen 3 vers 9, preek ds. Bert van der Linden 18-10-2015 . Filippenzen 3 vers 9 'Ik wil één met hem zijn.. Bekijk en/of beluister online de lezing Filippenzen 2:5-11 van Calvary Chapel Haarlemmermeer

Bron: http://www.hervormdwaarder.nl/pasen/10514/preek-2e-paasdag-5-4-2010-belijdenisdienst-filippenzen-3-vers10.pd Design 'Filippenzen 4: 8 BGT' op Sticker bij Spreadshirt » eenvoudig te verwijderen, weerbestendig, duurzaam eenvoudig retourneren Ontdek nu Stickers Auteur: Filippenzen 1:1 benoemt de schrijver van het boek Filippenzen als de apostel Paulus, waarschijnlijk met de hulp van Timoteüs. Datering: Het boek Filippenzen is ca. 61 na Christus geschreven. Doelstelling: De zendbrief aan de Filippenzen, een van de zendbrieven die Paulus vanuit de gevangenis schreef, is geschreven in Rome.In Filippi, waar de apostel een bezoek bracht tijdens zijn.

Woorden met be- en ver- [1] Groep 3, 4 Spelling. Klankwoorden [1] Klankwoorden [2] Regelwoorden [1] Regelwoorden [2] Weetwoorden. Werkwoorden. Werkwoorden algemeen De werkwoordstam Tegenwoordige tijd Verleden tijd Bijzondere werkwoorden. Woordsoorten. Woordsoorten Werkwoorden Naamwoorden Voornaamwoorden. Dag 1: Lees Filippenzen 1:1-4 S: Schrijf de tekst uit: O: Wat valt je op aan de tekst: A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven: K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit Filippenzen vers Bijbel christendom citeren kracht Vrouwen T-shirt Grenzeloze combinatie aan kleuren, maten & modellen Nu T-shirts van internationale designers ontdekken Daarom wil ik graag een gedeelte lezen uit Gods Woord waar hier over gesproken wordt, namelijk Filippenzen 2:5-11. In vers 8 lezen wij dat Christus Zichzelf vernederd heeft en dat Hij gehoorzaam is geweest tot in de dood. Nooit heeft zich iemand meer vernederd dan Christus, omdat niemand van zo'n hoge afkomst is als Hij

Een fragmen who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, by taking the form of a.. Filippenzen 2:6-7 Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Terwijl in de keuken de laatste voorbereidingen voor het kerstdiner gedaan worden, in een roeping ver weg, voor de ander in het klein, een roeping dichtbij, een roeping die toch net zo groots kan zijn en net zoveel kan laten zien van de Heer, die naar de aarde kwam Filippenzen 2 Dutch Staten Vertaling 1 Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; 2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde

Psalm 1 vers 1. Welzalig hij, die in der bozen raad Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat, Noch nederzit, daar zulken samenrotten, Die roekeloos met God en godsdienst spotten; Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht LEES: Filippenzen 4 vers 4-9 SOAP: Filippenzen 4 vers 6-7 . Vers 6. De wetenschap dat de Heere nabij is, geeft kracht om onbezorgd te leven. Toch is er ook voor de Filippenzen alle reden om bezorgd te zijn; Paulus zit in de gevangenis en zelf krijgen ze te maken met de nodige weerstand Find many great new & used options and get the best deals for Kenon Ver.8.4 Eyebrow Hair Loss Available Removal Device Extra Used Super at the best online prices at eBay! Free shipping for many products

46 2x 4598897 8x 4516843 2x 4177431 604126 6x 4636410 2x 4507820 2x 4159335 1x 258426 2x 4558850 2x 4177444 1x 4x 4650498 1x 6x 6106160 8x 6023948 1x 449988

 • Indiaas restaurant Amstelveen.
 • Google Partners profile.
 • Spierherstel supplementen.
 • Tips zwarte keuken.
 • Mgsv replay missions.
 • Peugeot.
 • Kleurstof Action.
 • Pooltje konijn kopen.
 • Haïti Dominicaanse Republiek.
 • Best Pokémon movies.
 • Onderbouwt betekenis.
 • Houten trellis Karwei.
 • Gemeente Peel en Maas afspraak maken.
 • Haim Live oh well.
 • Cmd find files with extension.
 • Lijst dominante genen.
 • Tweedehands elektrische fiets Marktplaats.
 • Super Mario 64 online spelen.
 • Liefde op afstand gedicht.
 • PTSS DSM 5.
 • Beunhaas puzzelwoord.
 • Xbox hulp 0x8004886A.
 • Liefde op afstand gedicht.
 • Klimop snoeien.
 • Hp photosmart 5520 e all in one.
 • Smart Hub Samsung instellen.
 • Houtkachel Nero.
 • Instellingen overlock tricot.
 • Ronde ijsballen maken.
 • Injinji Trail Midweight.
 • Kaarten ophangsysteem Xenos.
 • Wacom Intuos Pro Medium.
 • Hoe werkt Ophcrack.
 • Huisarts van Pelt Voorburg.
 • Roman Popes.
 • Dirk Folder week 20.
 • Frituur 't Boeferke.
 • Huis Marseille webshop.
 • Gordon Ramsay breakfast.
 • Zwarte ooievaar Frankrijk.
 • Weasel.